Miljøet i centrum

Tankovervågning

Miljøspørgsmål er centrale

Miljøaspekterne er meget vigtige i Aerochems virksomhed, og det viser sig bl.a. i vores specialdesignede produktionsanlæg.

I forretningskonceptet er indbygget den holdning, at Aerochem skal gøre en aktiv indsats for at mindske produkternes eventuelle miljøpåvirkning, og dette er dokumenteret i vores miljøpolitik.


Uklassificerede væsker

De afisningsvæsker, der anvendes til at fjerne is og forhindre isdannelse på fly, er uklassificerede væsker, som anses for at være uskadelige. Væskerne er baseret på MonoPropylenGlykol (MPG).


Foregangsvirksomhed

Allerede i 2000 introducerede vi en mere miljøvenlig og Triasolfri afisningsvæske af type 1. Stoffet Triasol havde en korrosions- og brandhæmmende virkning, men kunne efter omfattende forsknings- og udviklingsarbejde erstattes med betydeligt mindre miljøbelastende stoffer. Fra og med 2003 har vi udelukkende leveret de mere miljøvenlige væsker.


Genvinding

Selv om afisningsvæsken i sig selv er uskadelig, anvendes den i så store mængder, at der er grund til på forskellige måder at forsøge at undgå, at råmaterialet går til spilde. I dag opsamles væsken normalt i forbindelse med afisningen for derefter at blive sendt til destruktion.

Aerochem har sammen med Clariant GmbH udviklet metoder til genvinding af de produkter, vi sælger, for at gøre det muligt at tænke mere i kredsløb.

Copyright © Aerochem AB. All rights reserved.