Kvalitet i alle led

Tankovervågning

Skræddersyet kvalitetssikringssystem

Aerochem har i tæt samarbejde med kunder og leverandører skræddersyet et kvalitetssikringssystem.

Systemet omfatter produktionsproces, logistiksystem og adminsitration med systematiserede, tilpassede og dokumenterede rutiner for hvert trin.Det er f.eks. muligt at spore alle leverancer ned til råvareniveau. Hele kvalitetssikringssystemet er dokumenteret i "Aerochem Quality Control System".


Mindst mulig håndtering

I mange virksomheder er produkthåndteringen et svagt led og dermed en potentiel fejlkilde. Aerochem har derfor truffet en strategisk beslutning om at begrænse håndteringen af produkterne mest muligt for derved effektivt at reducere risikoen for kvalitetsafvigelser. Det gælder med hensyn til både produktion, transportproces, lastning, losing og lagring. Blandt andet foregår bulkhåndteringen fortrinsvis i virksomhedens egne, særlige ISO-containere til såvel transport som oplagring, hvvorved der opnås minimal håndtering.


Løbende udvikling

Der sker meget inden for branchen med hensyn til både kvalitets- og miljøtænkning. Aerochem har ligesom sine leverandører en ambition om hele tiden at finde områder, der kan forbedres, med henblik på løbende produkt- og procesudvikling. Et eksempel på det er det samarbejde, vi siden 2008 har haft med Clariant GmbH.

Copyright © Aerochem AB. All rights reserved.