Ympäristö keskiössä

Säiliön valvonta

Ympäristökysymykset ovat keskeisiä

Ympäristöasiat ovat erittäin tärkeitä Aerochemin toiminnassa, mikä näkyy mm. tuotantolaitoksemme erikoissuunnittelusta.

Aerochemin toiminta-ajatukseen kuuluu aktiivinen pyrkimys tuotteiden mahdollisesti aiheuttamien ympäristövaikutusten vähentämiseen. Aerochemin ympäristöpolitiikka on dokumentoitu.


Luokittelemattomat nesteet

Lentokoneiden jäänpoistoon ja -estoon käytetyt nesteet ovat luokittelemattomia, vaarattomia nesteitä. Nesteet ovat monopropyleeniglykolipohjaisia (MPG).


Uranuurtaja

Toimme jo vuonna 2000 markkinoille ympäristöä säästävän ja triasolia sisältämättömän 1-tyypin jäänestoaineen.  Triasolilla oli ruostetta estävä ja liekeiltä suojaava vaikutus, mutta laajan tutkimus- ja kehitystyön ansiosta se voitiin korvata ympäristöä huomattavasti vähemmän kuormittavilla aineilla. Vuodesta 2003 lähtien olemme toimittaneet vain ympäristöä kuormittamattomampia nesteitä.


Kierrätys

Vaikka jäänestoneste on sinänsä vaaratonta, sen käyttömäärät ovat niin suuret, että on syytä pyrkiä kierrättämään raaka-aine eri tavoin. Nykyisin neste kerätään yleensä talteen jääneston yhteydessä ja lähetetään hävitettäväksi.

Aerochem on yhdessä Clariantin anssa kehittänyt menetelmiä myymiensä tuotteiden kierrätykseen laajemman elinkaariajattelun mahdollistaen.

Copyright © Aerochem AB. All rights reserved.