Laatua ketjun joka lenkissä

Säiliön valvonta

Yksilöllinen laadunvarmistujärjestelmä

Aerochem on laatinut yksilöllisen laadunvarmistusjärjestelmän läheisessä yhteistyössä asiakkaiden ja toimittajien kanssa.

Järjestelmä sisältää tuotantoprosessin, logistiikkajärjestelmän ja hallinnon, jossa on järjestelmälliset, mukautetut ja dokumentoidut menettelytavat kutakin vaihetta varten. Esimerkiksi jokainen toimitus pystytään jäljittämään raaka-ainetasolle saakka. Koko laadunvarmistusjärjestelmä on koottu dokumenttiin ”Aerochem Quality Control System”.


Minimaalinen käsittely

Monissa tilanteissa tuotteiden käsittely muodostaa heikon lenkin ja samalla virheriskin. Aerochem on siitä syystä tehnyt strategisen päätöksen minimoida tuotteiden käsittelyn ja näin tehokkaasti vähentää laatupoikkeamien riskiä. Päätös koskee niin tuotantoa, kuljetusta, kuormausta ja purkamista kuin varastointiakin. Muun muassa irtotavara käsitellään omilla ISO-konteilla niin kuljetuksen kuin varastoinninkin aikana, mikä vähentää tuotteiden käsittelyn minimiin.


Jatkuva kehittyminen

Alalla tapahtuu juuri nyt paljon, niin laatu- kuin ympäristökysymyksissä. Aerochem pyrkii yhdessä toimittajien ja asiakkaiden kanssa jatkuvasti tunnistamaan parannettavat alueet ja jatkuvasti kehittämään uusia tuotteita ja prosesseja. Esimerkkinä on yhteistyö, jota olemme tehneet Clariant GmbH:n kanssa vuodesta 2008 asti.

Copyright © Aerochem AB. All rights reserved.