Om Aerochem

Tankovervåkning

Størst på avising

Siden 1996 har Aerochem levert miljøtilpassede kjemiprodukter til flyindustrien i Skandinavia. Aerochem er mest kjent for å levere avisingsvæsker for fly. I dag omsetter virksomheten for cirka 130 millioner SEK, og er markedsledende i Skandinavia. Aerochem levererer til flyplasser i både Sverige, Norge, Danmark og Finland.


Egen produksjon for sikkerhetens skyld

For å tilfredsstille flybransjens selvfølgelige krav til kvalitet, leveransesikkerhet og planleggingshorisont har vi fra 2012 et nytt produksjonsanlegg i Uddevalla. Det innebærer at det finnes store lagervolumer innen kort avstand fra kundene, og vår leveranseevne er veldig god.


Kompetanse og erfaring

Med mer enn 40 år erfaring i bransjen har Aerochem solide kunnskaper om kjemikalier for flybransjen, håndtering av produktene og logistikken rundt leveransene. Utdanning og kunnskapsoverføring er en naturlig og inngående del i vår leveranseplikt overfor kundene.


Logistikkprosess

Foruten kunnskap om kjemiprodukter til flyindustrien og dens forutsetninger viler virksomheten også på en omfattende kunnskap om logistikk. Aerochem kan i dag tilby kundene et helhetsgrep om hele logistikkprosessen rundt avisningen – fra håndtering, transport og lagring til tankovervåking og mulighet til automatleveranser.

Copyright © Aerochem AB. All rights reserved.