Miljøet i sentrum

Tankovervåkning

Miljøspørsmålene er sentrale

Miljøaspektene er veldig viktige innenfor Aerochems virksomhet, som blant annet reflekteres i vårt spesialdesignede produksjonsanlegg.

I forretningskonseptet er det bestemt at vi skal jobbe aktivt for å redusere produktenes miljøpåvirkning, dokumentert i vår miljøpolicy.


Uklassifiserte væsker

Avisingsvæskene som brukes for å fjerne is og forhindre isdannelse på flyene er uklassifiserte væsker som betraktes som harmløse. Væskene er basert på MonoPropylenGlykol (MPG).


Forløperee

Allerede i 2000 introduserte vi en mer miljøvennlig og triasolfri avisningsvæske av type 1. Stoffet triasol hadde en korrosjons- og flammehemmende funksjon, men kunne etter omfattende forskning og utvikling erstattes med stoffer som var mye mindre miljøskadelige. Fra og med 2003 ble kun de miljøvennlige væskene levert.


Gjenvinning

Selv om avisingsvæsken i seg selv er harmløs så brukes den i så store volumer at det er nødvendig å forsøke og fremstille råvaren på ulike måter. I dag samles væsken vanligvis opp i tilknytning med avisingen for deretter og sendes til destruksjon.

Aerochem har sammen med Clariant GmbH utviklet metoder for gjenvinning av de produktene vi selger for å realisere en bredere kretsløpstenkning.

Copyright © Aerochem AB. All rights reserved.