Skandinavias ledende leverandør av avisningsvæsker

Tankovervåkning

Clariant welcomes the AeroChem business to our family.

The capabilities and assets they bring will advance our transformation and together with our partners, we remain focused on supplying de-icing fluids to the Scandinavian aviation.

Aerochem har siden 1996 vært leverandør av avisningsvæsker for flybransjen i Skandinavia. Vi leverer til flyplasser i Sverige, Norge, Danmark og Finland og har fra 2012 vårt eget moderne produksjonsanlegg i Uddevalla – en investering i enda større leveringssikkerhet og økt service til våre kunder.


Kompetanse og erfaring

Med mer enn 40 år erfaring i bransjen har Aerochem solide kunnskaper om kjemikalier for flybransjen, håndtering av produktene og logistikken rundt leveransene. Utdanning og kunnskapsoverføring er et annet naturlig innslag i samarbeidet med kundene våre.


Kvalitet

Hele kjeden er kvalitetssikret, fra produksjonsprosess og logistikksystem til administrasjon med systematiserte, tilpassede og dokumenterte rutiner for hvert eneste trinn.


Les mer under kvalitet

Miljø

Vi jobber uavbrutt for at virksomheten og produktene skal gi minst mulig miljøpåvirkning. Ett eksempel er lokal produksjon og et aktivt arbeid for å gjenvinne de produktene vi selger.


Les mer under miljø

Erfaring

Med mer enn 40 års erfaring innenfor kjemiprodukter har vi satt oss godt inn i hva som kreves for å tilfredsstille forventninger og være en pålitelige og miljøvennlig leverandør.


Les mer under produksjon

Copyright © Aerochem AB. All rights reserved.