Toppmorderne produksjonsanlegg

Tankovervåkning

2012 tok vi i bruk Europas mest moderne anlegg for produksjon av avisningsvæsker for fly. Anlegget, som ligger i Uddevalla, er spesialkonstruert for produksjon av væsker av type I, type II og type IV, med en veldig høy produksjonskapasitet og lagringskapasitet på 5 000 m³.


Effektiv og miljøvennlig

Fabrikken er bygd ved havnen, og derfor kan de fleste råvarene leveres med båt som losses direkte til produksjonsanlegget. Det er kostnadseffektivt, rasjonelt og samtidig miljøvennlig siden behovet for landeveistransport reduseres betydelig.

 

Perfekt plassering

Plasseringen av det nye anlegget er valgt med hensyn til rasjonell råvareforsyning samt nærheten til storflyplassene i Oslo, Stockholm, København og Göteborg, som alle betjenes av Aerochem.

Copyright © Aerochem AB. All rights reserved.