Kvalitet i alle ledd

Tankovervåkning

Skreddersydd kvalitetssikringssystem

Aerochem har i nært samråd med kunder og leverandører skreddersydd et kvalitetssikringssystem.

Systemet omfatter produksjonsprosess, logistikksystem og administrasjon med systematiserte, tilpassede og dokumenterte rutiner for hvert inngående steg. Her er det f.eks. muligheter for å spore hver leveranse ned til råvarenivå. Hele kvalitetssikringssystemet finnes dokumentert i ”Aerochem Quality Control System”.


Minimert håndtering

I mange virksomheter er håndteringen av produktene et svakt ledd og dermed en potensiell feilkilde. Aerochem har derfor tatt en strategisk avgjørelse på å minimere håndteringen av produktene for å effektivt redusere risikoen for kvalitetsavvikelser. Det gjelder for både produksjon, transportprosess, lasting, lossing og lagring. Blant annet skjer bulkhåndteringen først og fremst med egne, dedikerte ISO-containere for så vel transport som lagring, hvilket medfører minimal håndtering.


Kontinuerlig utvikling

Det skjer mye i bransjen, både når det gjelder kvalitets- og miljøtenkning. Aerochem har sammen med leverandører og kunder ambisjoner om å stadig identifisere forbedringsområder for å kontinuerlig utvikle produkter og prosesser. Et eksempel på det er det samarbeidet vi har hatt siden 2008 med Clariant GmbH.

Copyright © Aerochem AB. All rights reserved.