Tankovervåkning

Tankovervåkning

Tankovervåkning for logistikk og kontroll

Som et ledd i Aerochems kvalitetssikring og service tilbys også et sofistikert overvåkingssystem som forenkler og effektiviserer lagerkontrollen.


Webbasert hjelpemiddel

Tankövervakningen är ett internetbaserat system som kontinuerligt mäter nivån i lagertankarna. En mängd uppgifter finns tillängliga i systemet.

Tankovervåkningen er et internettbasert system som kontinuerlig måler nivået i lagertankene. En rekke opplysninger er tilgjengelige i systemet. Foruten totalt volum og aktuelt volum per tank finnes også muligheten til å få fullstendig leveransehistorikk, automatiske bestillingspunkter samt alarmfunksjoner. Tilgang til overvåkingen skjer med personlig kode via Aerochems nettsted og/eller via SMS til mobiltelefon. Systemet kan installeres på alle typer av tanker.


Flere brukere

Stadig flere av Aerochems bulkkunder velger å komplettere sin egen kontrollfunksjon med tankovervåking. For mer informasjon om overvåkingssystemet, eller en demonstrasjon, kontakt Aerochem via mail: post@aerochem.se eller på telefon: +46 8 644 80 60.


Tankovervåkning kan gi:

  • Lagerstatus
  • Overblikk og kontroll
  • Leveranse- og forbrukshistorikk
  • Bestillingspunkter, med mulighet for automatiske leveranser
  • Alarmfunksjoner

Copyright © Aerochem AB. All rights reserved.