Om Aerochem

Tankövervakning

Störst på avisning

Sedan 1996 har Aerochem levererat miljöanpassade kemiprodukter till flygindustrin i Skandinavien. Mest kända är vi som leverantör av avisningsvätskor till flygplan. Idag omsätter företaget cirka 130 miljoner SEK och är därmed marknadsledande i Skandinavien. Vi levererar till flygplatser i Sverige, Norge, Danmark och Finland.


Egen produktion för säkerhets skull

För att möta flygindustrins självklara krav på kvalitet, leveranssäkerhet och planeringshorisont har vi sedan 2012 en ny produktionsanläggning i Uddevalla. Det innebär att det finns stora lagervolymer på kort avstånd från kunderna och att vår leveransförmåga är mycket stor.


Kompetens och erfarenhet

Med mer än 40 års branscherfarenhet har Aerochem en gedigen kunskap om kemikalier för flygindustrin, hantering av produkterna och logistik runt leveranserna. Utbildning och kunskapsöverföring är en naturlig och ingående del i vårt leveransåtagande gentemot kunderna.


Logistikprocess

Förutom kunskap om kemiprodukter till flygindustrin och dess förutsättningar vilar verksamheten också på en gedigen kunskap om logistik. Aerochem kan idag erbjuda kunderna ett helhetsgrepp om hela logistikprocessen runt avisningen – från hantering, transport och lagring till tankövervakning och möjligheter till automatleveranser.

Copyright © Aerochem AB. All rights reserved.