Miljön i centrum

Tankövervakning

Miljöfrågorna centrala

Miljöaspekterna är mycket viktiga inom Aerochems verksamhet, vilket bl a manifesteras i vår specialdesignade produktionsanläggning.

I affärskonceptet ligger ett ställningstagande att aktivt arbeta för att minska produkternas eventuella miljöpåverkan, dokumenterat i vår miljöpolicy.


Oklassificerade vätskor

Avisningsvätskorna, som används för att ta bort is och förhindra isbildning på flygplan är oklassificerade vätskor vilka betraktas som harmlösa. Vätskorna är baserade på MonoPropylenGlykol (MPG).


Föregångare

Redan 2000 introducerade vi en miljövänligare och Triasolfri avisningsvätska av Typ 1. Ämnet Triasol hade en korrosions- och flamskyddande funktion men kunde efter omfattande forsknings- och utvecklingsarbete ersättas med betydligt mindre miljöbelastande substanser. Från och med 2003 levereras enbart de miljövänligare vätskorna.


Återvinning

Även om avisningsvätskan i sig är harmlös, används den i så stora volymer att det är motiverat att försöka ta tillvara råvaran på olika sätt. Idag samlas vätskan vanligen upp i samband med avisningen för att därefter sändas till destruktion.

Aerochem har tillsammans med Clariant GmbH utvecklat metoder för återvinning av de produkter vi säljer för att möjliggöra ett större kretsloppstänkande.

Copyright © Aerochem AB. All rights reserved.