Produktion

Tankövervakning

2012 tog vi i bruk Europas modernaste anläggning för tillverkning av avisningsvätskor för flygplan. Anläggningen som ligger i Uddevalla är specialdesignad för produktion av typ I, typ II och typ IV vätskor med en mycket hög tillverkningskapacitet och en lagerkapacitet på 5 000 m³.


Effektiv och miljöanpassad

Fabriken är byggd i anslutning till hamnen, varför merparten av råvarorna kan levereras med båt som lossas direkt i produktionsanläggningen. Det är kostnadseffektivt, rationellt och samtidigt miljövänligt då behovet av landsvägstransporter reduceras kraftigt.

 

Perfekt läge

Lokaliseringen av den nya anläggningen är vald med hänsyn till rationell råvaruförsörjning samt närheten till storflygplatserna i Oslo, Stockholm, Köpenhamn och Göteborg som samtliga betjänas av Aerochem.

Copyright © Aerochem AB. All rights reserved.