Kvalitet i alla led

Tankövervakning

Anpassat kvalitetssäkringssystem

Aerochem har, i nära samråd med kunder och leverantörer, skräddarsytt ett kvalitetssäkringssystem.

Systemet omfattar produktionsprocess, logistiksystem och administration med systematiserade, anpassade och dokumenterade rutiner för varje ingående steg. Här finns t ex möjlighet att spåra varje leverans ned till råvarunivå. Hela kvalitetssäkringssystemet finns dokumenterat i "Aerochem Quality Control System”.


Minimerad hantering

I många verksamheter är hanteringen av produkterna en svag länk och därmed en potentiell källa för fel. Aerochem har därför tagit ett strategiskt beslut att minimera hanteringen av produkterna för att effektivt minska riskerna för kvalitetsavvikelser. Det gäller för både produktion, transportprocess, lastning, lossning och lagring. Bland annat används egna ISO-containrar för såväl transport som lagring, vilket medför minimal hantering.


Kontinuerlig utveckling

Det händer mycket inom branschen, både vad gäller kvalitet, säkerhet och miljötänkande. Tillsammans med leverantörer och kunder finns ambitionen att ständigt söka förbättringsområden för att utveckla produkter och processer. Ett exempel på det är det samarbete vi har sedan 2008 med Clariant GmbH.

Copyright © Aerochem AB. All rights reserved.