Tankövervakning

Tankövervakning

Tankövervakning för logistik och kontroll

Som ett led i vår kvalitetssäkring och service erbjuds också ett sofistikerat övervakningssystem som förenklar och effektiviserar lagerkontrollen.


Webbaserat hjälpmedel

Tankövervakningen är ett internetbaserat system som kontinuerligt mäter nivån i lagertankarna. En mängd uppgifter finns tillängliga i systemet.

Förutom total volym och aktuell volym per tank finns även möjlighet att få fullständig leveranshistorik, automatiska beställningspunkter samt larmfunktioner. Åtkomst till övervakningen sker med personlig kod via vår webbplats och/eller via SMS till mobiltelefon. Systemet kan installeras på alla typer av tankar.


Fler användare

Allt fler av våra bulkkunder väljer att komplettera sin egen kontrollfunktion med tankövervakning. För mer information om övervakningssystemet, eller en demonstration, kontakta oss via mail: post@aerochem.se eller på telefon: +46 8 644 80 60.


Tankövervakning kan ge:

  • Lagerstatus
  • Överblick och kontroll
  • Leverans- och förbrukningshistorik
  • Beställningspunkter, med möjlighet till automatleveranser
  • Larmfunktion

Copyright © Aerochem AB. All rights reserved.